Click here for spirituel healing in german
Click here for spirituel healing in Danish
Click here for spirituel healing in English

Shaman Trummor och Skallror till Salu

ut från Samisk Sibirisk tradition

The use of for example shaman drum or rattle is a way for us to alter our state of mind and thereby approach power animals and spirit helpers.

Shamantrummor, ramtrummor, shamanskallror, shamanistisk sång och shamanistisk dans är några av de redskapen som shamaner, tillsammans med sina kraftdjur, andehjälpare och andliga vägledare, använder i deras spirituella och helande arbete.

Ordet shaman stammar från Sibirien, där den betecknar en person som har kunskapen till att göra själsresor och därmed vara förmedlare mellan ”stammen” och andevärlden.

I det animistiska samhället ansåg man att allt var levande och att allt hade en själ. Ett genomgående drag, som kan ses hos naturfolk över hela jorden, var upplevelsen av en annan verklighet uppdelad i tre världar: Undervärlden, som var det ställe där shamanen sökte kraft, kraftobjekt och kraftdjur. Mellanvärlden som var det ställe som människorna levde i, sett med ett shamanistiskt medvetandetillstånd. Övervärlden där shamanen kunde söka visdom och visioner om forntid, nutid och framtid.

Bland de mest kända animistiska kulturer skall nämnas den indianska kulturen, där en medicinman tog hand om balansen mellan människor och andevärlden. Eskimåerna och deras angákoq. Andemanare, som med trumma och sång arbetade sig in i extas som kunde föra honom på en själsresa. Det samiska folket och deras noiad. Som med sin runbom gjorde trumresor och det nordiska folket där völvan skådade in i det dolda med sin sejd.

Användningen av bl.a. shaman trummor och skallror är ett sätt att ändra medvetandetillstånd och komma i kontakt med kraftdjur och andehjälpare. Dessa verktyg har åter blivit aktuella inom den shamanistiska praxisen. Härunder shamanresor, shamanistisk healing, ceremonier och ritualer, i vårt sökande efter at få en bättre kontakt till oss själva, andliga guider och naturen omkring oss.

Susanne and Erik.    se@shamantrommer.dk.     0045-23703005